Paniek en verdeeldheid bij de Franse champagneboeren

De druiven die men gebruikt om Champagne te maken worden sneller rijp, moeten daarom vroeger geplukt worden en zijn ziektegevoeliger.

Volgens een deel van de Franse wijnbouwers is dit de schuld van de klimaatveranderingen. Het klimaat warmt op en dat baart sommige van de wijnbouwers in Frankrijk zorgen. Daarbovenop zijn er ook meer onverwachte natuurfenomenen die ervoor zorgen dat er meer schade wordt aangericht aan de oogst.

 

Door de klimaatveranderingen moet men dus op zoek naar nieuwe druivensoorten die beter bestand zijn tegen de hogere temperaturen. Als er niets verandert zal er niet alleen te weinig champagne zijn, ook de prijzen zullen stijgen, aldus het Comité de Champagne.

 

Wil de sector ervoor zorgen dat er binnen enkele generaties nog Champagne gedronken zal worden dan moet er nu gehandeld worden. Daarom wordt er gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe druiven die beter bestand zijn tegen de nieuwe weersomstandigheden.

 

Zo gaat men de huidige druivenrassen (Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier) kruisen met minder bekende soorten als bijvoorbeeld Arbane, Petit Meslier of Pinot Blanc. Het is nog niet helemaal zeker of dit werkelijk gaat lukken en sowieso gaat dit nog een hele tijd duren.

 

Tot zover het betoog van het Comité de Champagne. Naast deze theorie zijn er enkele Franse Champagne meesters die verklaarden dat de klimaatverandering het karakter van de druiven in Champagne nog niet had beïnvloed en dat rijpe vruchten het resultaat waren van verbeterd wijngaard beheer.

Hoewel ze het bestaan ​​van een veranderend klimaat niet ontkennen, het is wel te vroeg om te vertellen over de effecten van het broeikaseffect in de Champagne streek.

 

Na diepgaand onderzoek kwam men tot de vaststelling dat niet de klimatologische invloeden de belangrijkste factoren voor verandering waren, maar de verandering werd gerelateerd aan verbeterd wijngaard beheer, weer monitoring en oogst, in plaats van aan een opwarmend klimaat.

 

Een van de belangrijkste veranderingen die bijdroegen aan rijper, gezondere druiven in Champagne sinds de jaren 90 is onder andere minder toepassing van stikstofmeststoffen, verbeterde voedingsstoffen. Een andere belangrijke verandering betrof de meer uitgebreide analyse van de druiven vóór het oogsten en hierdoor de beslissing om later te plukken - wat op zijn beurt mogelijk werd gemaakt door meer ziektebestendige druiven, evenals betere controle.

 

Onze conclusie: het resultaat zal hetzelfde zijn, jammer genoeg. De prijzen van Champagne zullen de komende jaren gaan stijgen.